Næringsliv

Sør-Afrikas økonomi vokste med knappe 1 prosent i 2015. Den lave veksten skyldes hovedsakelig streiker, mangel på elektrisk kraft, lave råvarepriser, tørke og generelt haltende internasjonal vekst. Les mer

Photo: Ilja C. Hendel/ NTB scanpix .

Interessen for Sør-Afrika er økende i norsk næringsliv. Sør-Afrika fremstår som et «springbrett» til andre afrikanske markeder. Les mer

Bedrifters samfunnsansvar sees på som et viktig verktøy for å rette opp skjevheter i det sørafrikanske samfunnet. Les mer